עוסק מורשה

עוסק מורשה (מע"מ)

מהו עוסק מורשה?

שתי אפשרויות יש כדי להיכלל לקטגוריה זו ע"פ רשות המיסים:

 

בעל עסק שבשנת 2017  זה שמחזור העסקאות עולה על סך של 98,707 ₪.

בשנת 2016 מחזור העסקאות עולה מסך 99,006 ש"ח .

גם בשנת 2015 הסכום לעוסק פטור  עולה מסך 0100,00 ש"ח .

 עסק עצמאי ושמחזור עסקאותיו עולה מסךמ-100,000 ₪ בשנת 2014.

עסק עצמאי ושמחזור עסקאותיו עולה מסך: מ-77,993 ₪ לשנה (שנת 2013).

 

והאפשרות הנוספת:

כאשר את/ה בעלי מקצועות חופשיים היינו נותני שירות למיניהם כמו יועצים,רופאים עו"ד וכו' גם הם משויכים לקבוצת העוסקים המורשים.

 

 

עוסק מורשה חובות זכויות
עוסק זה חייב להירשם כ"עוסק מורשה" ברשויות ה-מע"מ ומוסמך להוציא חשבוניות מס.וכן לקזז את מע"מ התשומות.

על עוסק מורשה חלות החובות הבאות:

  • דיווח למע"מ – ע"פ דרישות רשות המס – (חודשי או דו-חודשי).

  • דיווח למס הכנסה – אחת לשנה.

  • הגשת דוח לביטוח לאומי – "ניכויי עובדים" אחת לחודש, וכן תשלום מקדמות

  • מועד התשלום לרשויות המס: בכל חודש תשלום מקדמות מס וכן ניכויי-עובדים

  • (תשלומי העברה).

 לכל שאלה חייגו: 050-4694041

                                         שלכם,

                                         בתיה.