מדרגות המס ונקודות זיכוי 2019-2021

טבלאות חישוב המס לשנים 2017-18 וזכאות להקלות במס.

41253683_s
נקודות זיכוי

מהן נקודות הזיכוי ?

משמעות נקודות הזיכוי היא –  הפחתה בתשלום המס .

הפחתות אלו מתבטאות כ"נקודות זיכוי" שמשמעותן, הקטנת סכום המס עליך לשלם בגין ההכנסות שלך.

 • ערכה של נקודת זיכוי החל מ-1.1.2021 הנו סך של 218 ש"ח לחודש! *12=2,616 ש"ח לשנה.

 • להלן פירוט שווי לפי השנים כדלקמן:
 • שנה ערך שנתי ערך חודשי)
  2021 2,616   218 
  2020 2,628   219
  2019 2,628 219
  2018 2,628 219
  2017 2,616 218

סכום זה מתעדכן מידי פעם בהתאם לעליית מדד יוקר המחיה.

מי זכאי ל"נקודות זיכוי"?

 • כל תושב ישראל זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי היינו 218*2.25*12=2,616 ₪ לשנה.
 • אישה זכאית ל0.5 נקודת זיכוי נוספת ( סה"כ נקודות לאשה 2.75 ).
 • משפחה חד הורית-זכאית לנקודת זיכוי.
 • חיילים משוחררים – מחודש שאחרי השחרור זכאי ל-2 נק' זיכוי לתקופה של 36 ח' וזאת אם שירת 23 חדשים לפחות גבר,ו-22 חודשים לאישה. נקודת זיכוי אחת במידה ושירת פחות מתקופה זאת.
 •  עולים חדשים – זכאים שנה וחצי (בשנה הראשונה) 3 נק' זיכוי, משנה וחצי עד שנתיים וחצי זכאי ל-2 נק' משנתיים וחצי עד שלוש וחצי 1 נק' זיכוי.
 • זיכוי בעד אחזקת קרוב משפחה במוסד  לפי תקנה (1)  זיכוי בעד נטול יכולת בשל אחזקת קרוב במוסד-יחיד תושב ישראל זכאי בעד הוצאות אחזקה ע"פ סעיף 44 לפקודת מס הכנסה.
 • בן או בת הזוג אינו/ה עובד/ת – זכאי/ת לנקודת זיכוי.
 •  נוער זכאי לנקודת זיכוי.
 • תושבים ביישובי ספר או באזורי פיתוח זכאים לנקודת זיכוי.
 • תרומות-חייב להיות מינימום 400 ₪ לשנה. *קבלה צריכה להיות כתובה "מוכר לעניין סעיף 146 לפקודת מס הכנסה".

 

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית( תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017

ו- 2018 ,)התשע"ז-2016 שפורסם בספר החוקים 2592 ביום 2016.12.29 ,תוקנו, בין

היתר, מספר סעיפים בפקודת מס הכנסה.

להלן פרוט התיקון:

1 .סעיף 121 לפקודה

להלן שיעורי המס לשנת 2021 שנקבעו בחקיקה :

מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית ב- ₪ בחישוב שנתי:

 • מ-6,220  עד 75,480 10%
 • מ-75,481 עד 108,360 14%
 • מ-108,361 עד 173,880 20%
 • מ-173,881 עד 241,680 31%
 • מ-241,681 עד 502,920  35%
 • 502,921 עד 647,640  47%
 • 647,641  ומעלה 50%

 

להלן שעורי המס ממשכורת לשנת 2021

משכורת משכורת מצטברת שעור המס
ב-%
המס לכל שלב
(בשקלים)
המס המצטבר
(בשקלים)
על כל שקל מ-6,290 השקלים הראשונים 6,290 10% 629.00 629.00
מ-6,291 ןעד 9,030 9,029 14% 383.46 1,012.46
מ-9,031 ועד 14,490 14,988 20% 1,251.39 2,263.85
14,491 ועד 20,140 20,637 31% 1,751.19 4,015.04
20,141 ועד 41,910 42,406 35% 7,619 11,634.19
41,910 ועד 53,970 54,465 48% 2,778.39 14,412.39
53,971 ומעלה 66,526% 50% 6,030 20,442.39

 

ש"ח בחודש יהיה חייב ב-2% מסיסף על פי סעיף 121ב לפקודה

לסימולטור רשות המיסים לבדיקת  זיכוי מנקודות מס לשנת 2016 לחץ/י על הלינק:

https://taxes.gov.il/Pages/TestNekudotZicuiCalculator.aspx

 

תיאום מס-במידה והנך עובד במספר מקומות עבודה או אין לך רצף בעבודה באותה שנת מס , חשוב לבצע תיאום מס, כדי שתשלם פחות על פי החוק !

 
 

החזרי מס-כל תושב זכאי להגיש דו"ח במשך השנה, על אף היותו שכיר – באם לדעתו הוא זכאי, מסיבה כלשהיא, הן תרומות והן בגין ילד נטול יכולת וכל הרשום לעיל – זכאי לקבל החזר מרשות המסים תוך כדי שנת הכספים.

 
 48%