פתיחת תיק בביטוח לאומי

פתיחת תיק בביטוח לאומי- הטפסים וההגדרות הנדרשות לפתיחת תיק.

אילו תנאים אמורים להתקיים כדי שתסווג בביטוח לאומי כעצמאי:

  1. אם מספר שעות העבודה שלך גבוה מ-20 שעות בשבוע תהיה מסווג כעצמאי בביטוח לאומי וכמובן מבוטח בבטוח הלאומי.
  2. אם מספר השעות נמוך מ-12 שעות וההכנסה אינה עולה על 50% מהשכר הממוצע במשק היחיד אינו מסווג כעצמאי ואינו מבוטח בביטוח לאומי.

יש לציין על טופס הפתיחה בביטוח לאומי:

פתיחת תיק לעצמאי ללא תיק ניכויים.

ללא משכורת ותשלומים בניכוי במקור.