עוסק מורשה

עוסק מורשה (מע"מ)

מהו עוסק מורשה?

זוהי קטגוריה אחת של בעלי עסקים  שמסווגים על ידי שלטונות

מע"מ שסכום הכנסתם השנתית לשנת 2023 עולה ע"ס

של 107,692 ש"ח ומחוייבים בדיווח דוח חודשי לשלטונות מע"מ.

 

ולהלן קטגורייה השנייה ע"פ חוק מע"מ

כאשר את/ה בעלי מקצועות חופשיים היינו נותני שירות למיניהם כמו:

יועצים,רופאים עו"ד  רו"ח , מנה"ח וכו' … החייבים לדווח לשלטונות

מע"מ בדוחות דוח חודשיים על הכנסותיהם בקיזוז הוצאות המוכרות!

 

עוסק זה חייב להירשם כ"עוסק מורשה" ברשויות ה-מע"מ ומוסמך להוציא חשבוניות מס.וכן לקזז את מע"מ התשומות.

על עוסק מורשה חלות החובות הבאות:

 • דיווח למע"מ – ע"פ דרישות רשות המס – (חודשי או דו-חודשי).

 • דיווח למס הכנסה – אחת לשנה.

 • הגשת דוח לביטוח לאומי – "ניכויי עובדים" אחת לחודש, וכן תשלום מקדמות

 • מועד התשלום לרשויות המס: בכל חודש תשלום מקדמות מס וכן ניכויי-עובדים

 • (תשלומי העברה).

 • להלן רשימת השנים הקודמות בתקרות ההכנסה של עוסק פטור!

  בשנת 2016 מחזור העסקאות עולה מסך 99,006 ש"ח .

  גם בשנת 2015 הסכום לעוסק פטור  עולה מסך 0100,00 ש"ח .

   עסק עצמאי ושמחזור עסקאותיו עולה מסךמ-100,000 ₪ בשנת 2014.

  עסק עצמאי ושמחזור עסקאותיו עולה מסך: מ-77,993 ₪ לשנה (שנת 2013).

        אני כאן לכל שאלה, חייגו: 050-4694041

                                         שלכם,                       

                                         בתיה.