סיום שנת 2021 באופן מושכל

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא dreamstime_xs_230156440.jpg

סוף שנה בפתח הרבה יועצים פיננסיים ומומחי השקעות אומרים כבר שנים,כי סיומה של שנת מס

הנה הזדמנות הטובה ביותר לאזרחים וחברות מחד לנצל כל זכות כדי לעשות רווח מירבי ממה

שהמדינה מאפשרת ומאידך להקפיד לבצע כל חובה שהמדינה מחייבת לעשות כדי להימנע

מהסתבכויות מיותרות.

בסוף שנת 2021 יש מספר סוגיות הקשורות עדיין למשבר הקורונה שהייתה במחצית הראשונה של השנה.

בין היתר יש גם את סוגיית המענקים וההחזרים הלא פתורים,מכירה הונית בשנת קבלת המענק של הקורונה וכו'.

להלן מספר פעולות שיש לבצע לקראת ערב שנת המס החדשה ובמיוחד העידן של משבר הקורונה :

  • .כל נושא החזר בגין המענקים שחוייב להחזר יש לבצע עד 31.12.2021 ניתן לבצע את ההחזר עד 31.12.2022.
  •  ספירת מלאי-עסקים המנהלים מלאי נדרשים לעשות ספירת מלאי ליום 31.12.2021.
  • יש לערוך את ספירת המלאי לפי מחירי העלות!
  • ניהול-ספרים-עסקים חייבים בניהול ספרים על פי הענף בו הם עוסקים וגם ע"פ המחזור

         העיסקי שלהם בשנה שחלפה-לפיכך נוכל לדעת אילו חייבים לנהל בשנת 2022.

  • עוסקים פטורים-חייבים לדווח על מחזור העסק לשנת 2021 עד ליום 31.1.2021!
  • המחזור לעוסק פטור בשנת 2021 היה בסך של: 99,983 ש"ח מעל סכום זה עובר

         להיות לעוסק מורשה.

תכנון המס לסוף שנה-מקדמות לרשות המיסים יש לבצע תחשיב משוער על ידי הרו"ח או

יוע"מ לתום התקופה ובמידה ויש הפרש לתשלום זה הזמן להסדיר את המקדמות כדי

לא לגרור את החוב לשנה הבאה.

כנ"ל לגבי ביטוח לאומי- מקדמות צריך להסדיר תוך כדי שנת המס כך חוסכים ומננהלים

באופן מושכל לשנה החדשה.

הוצאות מוכרות:

כל הוצאה ששימשה ביצור הכנסה הינה מוכרת.

הוצאות שנוספו השנה עקב הקורונה לאלה שעבדו מהבית:

אם העסק מנוהל מדירת המגורים ניתן לתבוע הוצאות יחסיות לדוגמא חדר בדירת 3 חדרים יוכרו ב-33%

הטבות מס:

על פי חוק פנסיה חובה עצמאיים חייבים בהפקדה לפנסיה עד מחצית מהשכר הממוצע במשק (10,762)

שיעור של 4.45% ומעל סכום זה יופקד שיעור של 12.55%.

קרן השתלמות-הפקדה במעמד עצמאי יכול גם לנצל את הטבות המס :
  1. הפקדה עד תקרה נחשבת להוצאה מוכרת(ניכוי-מס)ומפחיתה את סכום ההכנסה החייבת במס הכנסה וביטוח לאומי.
  2. בקרן השתלמות יש פטור ממס ריווחי הון עד לתקרה מוטבת של 18,480 ש"ח (2021)
  3. בעת המשיכה כל הסכום פטור ממס !

 

שיהיה מעבר קל ומוצלח לכולנו!

אהבתם עשו לייק.

שלכם ,

בתיה.