ניכוי מס במקור

 

 

תקנות מס הכנסה אשר עוסקות בניכוי ממשכורת מחייבות את כל מי שמעסיק עובדים לנכות ממס מהמשכורת ששולמה לעובד, בהתאם למס שמחושב על פי מדרגות המס. את הכסף המעביד חייב להעביר לרשויות המס עד ה-15 לחודש שלאחר תשלום המשכורת.

יש להחתים את העובד מיד עם תחילת העסקתו על טופס 101 ובו הוא מצהיר שזוהי הכנסתו היחידה  ואז המעסיק /מנהל החשבונות מחשב את המס על פי מדרגות המס.

במידה והעובד מצהיר שזו אינו עבודתו העיקרית וכי יש לו הכנסה נוספת יש להפנות את העובד לפקיד שומה הקרוב למקום מגוריו ומקבל אישור תיאום מס  מפקיד השומה שם מציין פקיד השומה מה אחוז המס שיש לנכות מאותו עובד.

לגבי ספקים/ואו נותני השירותים למינהם  שבעסקך, מיד עם תחילת העבודה מולם יש לבקש אישור ניהול ספרים  וכן פטור ממס.

כל תשלום שיבוצע לספק ו/או נותן השירותים  שלך ינוכה מס בהתאם להנחית פקיד השומה על גבי טופס הפטור.

יש לשים לב לתוקף  הפטור שיהיה תקף למועד החשבונית .

במידה וישולם סכום לאותו ספק ו/או נותן השירותים ולא ינוכה מס ,רשויות המס אינם מכירים באותה הוצאה בדוח השנתי!!!

ספקים שנוכו להם מס במשך השנה יש לשמור את ספחי השיק ולהגישם בסוף שנה לדוח השנתי למס הכנסה לקיזוז מהדוח השנתי.

 טופסי 106 של השכירים מוגשים בסוף שנה בדוח השנתי לקיזוז מהדוח השנתי.

לסיכום :יש לשאול ולהתייעץ ולברר לפני ביצוע כל תשלום או העסקת עובד וכמובן להגיע רחוק אבל הכל כחוק!!!

 

.