מתי מתקיימים יחסי עובד מעסיק?

 מהם המבחנים המנחים להגדרת מעמד של  –  עובד מעסיק? 

כדי שנוכל להבחין במעמד העובד יש לבחון את המבחנים הבאים:

 

1. מבחן המרות  – מבחן מרות פיקוח- כאשר לעובד יש שעות עבודה קבועות, סוג עבודה קבוע, וכן פיקוח על העבודה שהוא מבצע , מצב  שכזה מדבר על עובד שכיר.

2. מבחן ההשתלבותמדובר במבחן חשוב ביותר למעשה שהעובד מהווה פונקציה אינטגרלית אצל מעבידו למשל מזכירה, מנה"ח וכו'.

   מבחן ההשתלבות מראה שיש למעשה לאותו עובד הגדרת תפקיד ויודעים את מקומו בשרשרת הארגון.

3. מבחן המעביד היחיד– עובד שכיר יכול לבצע את עבודתו באופן אישי ואינו יכול למשל לבקש מחברו שיחליף אותו או מכל אדם שיחליפו.

4. כלי עבודה – עובד שכיר בד"כ יקבל כלי עבודה ממעסיקו כדי לבצע את העבודה למשל עובדי קבלן יקבלו פטישים,מכונות, טרקטורים     וכו'.

    לעומת זאת כשמדובר בעצמאי הוא יביא את כלי העבודה בעצמו.

     רק לאחר שכל הנ"ל מתקיים :

  ניתן יהיה לחייב עובד בסעיף  2(2) לפקודה -הכנסות ממשכורת . (מעמד שכיר לכל דבר).