מלכ"ר

מלכ"ר הינו גוף /מוסד ללא כוונת רווחים שמטרתה לקדם מטרות שונות שאינן עיסקיות!!

בנוסף הוא מסייע לעודד ולממן את המטרה שלשמה הוקם!.

השימוש במושג מלכ"ר הוא בעיקרו למטרות מיסוי כללי-כלומר שכללי המיסוי לגבי מלכ"ר שונים מגוף שמטרותיו הם רווח.

רבים מהמלכרי"ם הם עמותות הרשומות אצל רשם העמותות במשרד המשפטים,אך למלכ"ר יתכנו צורות התאגדות אחרות כגון חוסר התאגדות רישמית כמו ועד הבית למשל

או כחברה בע"מ או חברה לתועלת הציבור.

כל משרדי הממשלה בשירות הציבורי כן רשויות מקומיות מוגדרות כמלכ"ר.

מהן השלכות המס המיוחדות לגבי המלכרי"ם:

מלכ"ר חייב במקדמות לרשות המיסים בגובה של 90%.12379178_s

מלכ"ר חייב במיסוי שכר על משכורת עובדיו.

למלכ"ר אין חבות מס על העודף (רווח)

למלכ"ר אין מע"מ תשומות ואים מע"מ עיסקאות.

הסיווג של גוף כמלכ"ר נעשית על ידי רשות מס ערך מוסף.