מי פטור מביטוח לאומי

 

  להלן פירוט הפטורים מתשלום לביטוח לאומי – ועדיין נחשב מבוטח:

 

  • עקרת ביתאישה הנשואה למבוטח , או ידועה בציבור שבן זוגה מבוטח שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה-  פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי.
  • חייל בשירות סדיר – שאינו עובד לא כשכיר ולא כעצמאי- פטור מתשלום לביטוח לאומי.
  • מי שאין לו הכנסות מעבודה וגם לא ממקורות אחרים, או שיש לו הכנסות ממקורות אחרים שאינן עולות על 5% מהשכר הממוצע במשק והוא אחד מאלה:
  • אסיר או עציר – השוהים בבית מעצר /סוהר- בעד תקופה של 12 חודשים – פטור מתשלום לביטוח לאומי.
  • מי שמלאו לו 18 שנים ויתגייס לצה"ל או ישרת בביטוח לאומי חלופי לפני גיל 21 פטור מתשלום ביטוח לאומי החל מגיל 18 למשך 12חודשים לכל היותר לא בהכרח רצופים – פטור מתשלום לביטוח לאומי.

המשך הפירוט לפטור בתשלום לביטוח לאומי ראה/י בקישור:

 

https://www.btl.gov.il/INSURANCE/NATIONAL%20INSURANCE/Pages/default.aspx