דוח שנתי-מי חייב להגיש?

 

להלן הרשימה ע"פ סעיף 131 לפקודת מס הכנסה מי חייב בהגשת דוח שנתי:

  • יחיד תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים .

  • בן זוג שאיננו בן זוג רשום שהצהיר בסעיף (1) כי ידווח על הכנסותיו בנפרד.

  • יחיד תושב ישראל שבתחילת שנת המס שטרם מלאו לו 18.

  • אם הייתה לו הכנסה חייבת שאינה פחות מסך של 83,190ש"ח בשנת 2021

  • אם היו לו ולבת זוגו ביחד שאינה פחות מסך 166,380 ש"ח בשנת 2021

 

       הלינק לאתר רשות המסים לטופס דוח שנתי 2021 ידני. יוגש עד לתאריך 31.5.2022

 https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc137_18.pdf

מעל הסכומים הנ"ל חייבים בדיווח מקוון להלן אתר רשות המסים

לדוח מקוון:יוגש עד 30.6.2022 אם אין לו מייצג…

https://www.gov.il/he/service/annual-tax-report-2021

אני כאן לכל שאלה,

שלכם,

 

 בתיה.

050-4694041