מה אני יכול לעשות כשהגעתי לסוף שנה כשאין לי כסף לשלם לספקים?

Batia_Cohen_May_14_2014_0037

כך פנה אלי השבוע אחד הלקוחות בעצבות מה:

לפעמים אנו יכולים להשתמש גם באשראי מספקים!!!

מה שאני מציעה בימים אלה לנסות לסגור את השנה מה שיותר מאוזן כלכלית לא לסחוב לשנה הבאה יתרות חוב

מספקים ולא מלקוחות ובכלל לאזן את המערכת לקראת הסוף כדי להתחיל שנה מאוזנת יחסית.

מציעה לך אמרתי לשלם את החוב  בשיק דחוי לתחילת שנה הבאה גם זאת אפשרות כך שמבחינת הנהלת החשבונות הכרטיס

לא נשאר פתוח עם יתרה וגם מבחינתך אתה יודע שבתאריך XXX עליך לשריין כסף בבנק לתשלום.

כנ"ל לגבי לקוחות שלנו עדיף לגבות את הכסף אפילו בשיק דחוי ובלבד שכיסית את חוב הלקוח ,אלא שעד שתחליט להעבירו לשנה הבאה

יש מצב שהוא כבר לא יהיה פעיל או בפשיטת רגל ויש לא מעט מקרים כאלו.ואז אתה בלי הסחורה/שירות ובלי הכסף!

תודה, עזרת לי מאוד אמר בשמחה,

                                                    שמחתי לעזור! אמרתי.