מדרגות המס ונקודות זיכוי 2022-2023

טבלאות חישוב המס לשנים 2017-18 וזכאות להקלות במס.

41253683_s
נקודות זיכוי

מהן נקודות הזיכוי ?

משמעות נקודות הזיכוי היא –  הפחתה בתשלום המס .

הפחתות אלו מתבטאות כ"נקודות זיכוי" שמשמעותן, הקטנת סכום המס עליך לשלם בגין ההכנסות שלך.

 • ערכה של נקודת זיכוי החל מ-1.1.2023 הנה בסך של 235 ש"ח לחודש! *12=2,820 ש"ח לשנה.

 • להלן פירוט שווי  נקודת הזיכוי לאורך השנים :
 • שנה ערך שנתי ערך חודשי)
  2022 2676   223
  2021 2,616   218
  2020 2,628 219
  2019 2,628 219
  2018 2,628 219
  2017 2,616 218

סכום זה מתעדכן מידי פעם בהתאם לעליית מדד יוקר המחיה.

מי זכאי ל"נקודות זיכוי"?

 • כל תושב ישראל זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי היינו 235*2.25*12=2,820 ₪ לשנה.
 • אישה זכאית ל0.5 נקודת זיכוי נוספת ( סה"כ נקודות לאשה 2.75 ).
 • משפחה חד הורית-זכאית לנקודת זיכוי.
 • חיילים משוחררים – מחודש שאחרי השחרור זכאי ל-2 נק' זיכוי לתקופה של 36 ח' וזאת אם שירת 23 חדשים לפחות גבר,ו-22 חודשים לאישה. נקודת זיכוי אחת במידה ושירת פחות מתקופה זאת.
 •  עולים חדשים – זכאים שנה וחצי (בשנה הראשונה) 3 נק' זיכוי, משנה וחצי עד שנתיים וחצי זכאי ל-2 נק' משנתיים וחצי עד שלוש וחצי 1 נק' זיכוי.
 • זיכוי בעד אחזקת קרוב משפחה במוסד  לפי תקנה (1)  זיכוי בעד נטול יכולת בשל אחזקת קרוב במוסד-יחיד תושב ישראל זכאי בעד הוצאות אחזקה ע"פ סעיף 44 לפקודת מס הכנסה.
 • בן או בת הזוג אינו/ה עובד/ת – זכאי/ת לנקודת זיכוי.
 •  נוער זכאי לנקודת זיכוי.
 • תושבים ביישובי ספר או באזורי פיתוח זכאים לנקודת זיכוי.
 • תרומות-חייב להיות מינימום 400 ₪ לשנה. *קבלה צריכה להיות כתובה "מוכר לעניין סעיף 146 לפקודת מס הכנסה".

 

1 . ע"פ סעיף 121 לפקודה להלן שיעורי המס לשנת 2022 שנקבעו בחקיקה :

 

מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית ב- ₪ בחישוב שנתי:

 • מ-6,220  עד 75,480 10%
 • מ-75,481 עד 108,360 14%
 • מ-108,361 עד 173,880 20%
 • מ-173,881 עד 241,680 31%
 • מ-241,681 עד 502,920  35%
 • 502,921 עד 647,640  47%
 • 647,641  ומעלה 50%

 

להלן שעורי המס מיגיעה אישית לשנת 2023

הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12, לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 81,480 ₪ עד 6,790 ₪ 10%
81,481- 116,760 ₪ 6,791- 9,730 ₪ 14%
116,761- 187,440 ₪ 9,731- 15,620 ₪ 20%
187,441- 260,520 ₪ 15,621- 21,710 ₪ 31%
260,521- 542,160 ₪ 21,711- 45,180 ₪ 35%
542,161- 698,280 ₪ 45,181- 58,190 ₪ 47%
698,281 ₪ ומעלה 58,191 ₪ ומעלה 50%

 

ש"ח בחודש יהיה חייב ב-2% מסיסף על פי סעיף 121ב לפקודה