כלכלה – מושכלת לצד הקורונה:

מאחר ואנו נמצאים לקראת סוף שנה עם נימה אופטימית להלן מספר צעדים לכלכלה מושכלת בתקופת זו הנחשבת לתקופה של החזרה לפעילות בצל הקורונה כאשר כבר בקצה האופק רואים את החסונים ואופטימיות זהירה …אז בואו נצעד לשם בזהירות:

א. ניהול סיכונים: יש לחדש את הסיכונים עליהם המעביד היה אמור להפקיד עבורכם(אבדן כושר עבודה) ואחרי חצי שנה אם לא מפקידים כסף הקופה נסגרת ואז תאבדו את הזכויות שלכם….

ב.רכישות לא מתוכננות:הימנעו מרכישות לא מתוכננות ,הן בעסק והן בבית רצוי לתכנן את הוצאות וההכנסות על מנת לעבור את התקופה הנוכחית בשלום יחסית עדיף שהתכנון יהיה תמיד בעודף!

ג.קניה מושכלתהיינו גם אם הקנייה היא במבצע(מה שמאוד מפתה) והיא בתשלומים בסופו של דבר צריך לשלם וההוצאה כמובן לא הייתה מתוכננת ומכניסה את התזרים למצב של חסר....

ה.קרנות השתלמות וקופות הגמל :יש להיות עם "האצבע על הדופק "בנושא קרנות ההשתלמות לבדוק אם אכן המסלול שבו נמצא הכסף אכן נושא תשואה במידה ולא יש להעביר למסלול אחר סולידי יותר ושוב הכל תלוי בגיל צעירים יכולים במסלול לא סולידי למבוגרים מומלץ פחות סיכונים המסלול הסולידי.

ו.דו"ח תכנון מול ביצוע להשתדל ל"היצמד" לדוח הקיים אצלכם בנושא תכנון מול ביצוע,להימנע מרכישות ספונטניות עד שנעבור את התקופה הזו לפחות….

ז. הלוואותלהימנע מלקחת הלוואות מחב' כר' האשראי , עדיף להלוות מחב' ששם מופקדים הפנסיות וקרנות ההשתלמות הריבית היא סולידית ונוחה.

ח. בנקים :מותר להתמקח עם הבנק שלכם על עמלות השונות המחייבים אותנו בחשבון הבנק,הביאו להם דוגמאות מבנקים אחרים הם מיד יורידו את העמלות לא יפסידו אתכם!

ט.משכנתאותבעיקרון אני נגד דחיית משכנתאות,אבל היום לשמחתי התבשרנו שיהיה מתווה חדש ללווים יחזירו בהדרגה תוך כדי בדיקת מצבם שאכן הייתה ירידה בהכנסותיהם והעיקר שחוזרים לשלם,אין טעם לדחייה נוספת ממשיכים לשלם את הריבית וחבל!

י אחרון חביב מבין הדגשים שלי הוא עניין ההתמדה! מה זאת אומרת התמדה? הכוונה להמשיך לשלם את החובות ככל האפשר לצמצם פערים על מנת לנסות לחזור לשגרה כלכלית סבירה ככל האפשר!

שלכם,

חג חנוכה שמח!

בתיה.

050-4694041