טפסים ודוחות

טפסי מס הכנסה:

  • טופס 101כרטיס עובד. מהווה בסיס ואסמכתא לחישוב המס. בטופס זה העובד מצהיר את כל פרטיו האישיים. לחצו להורדה.
  • טופס 116 – בקשה להקלה ותיאום בחישוב ניכוי המס על ידי פקיד השומה. לחצו להורדה.
  • טופס 116א' – בקשה לזיכוי מס בגין קרוב נטול יכולת. הזכאות מיועדת לעובד שכיר שהוא הורה לילד עם צרכים מיוחדים המתגורר בביתו ותלוי בו. לחצו להורדה.
  • טופס 116ג' – בקשה לפריסה על פי סעיף 8 (ג) לפקודת מס-הכנסה. טופס בקשה לפריסה של כספי פיצויים/מענקי פרישה החייבים במס על פני מס' שנים. לחצו להורדה.
  • טופס 119 – בקשה להקלה במס ליחיד הזכאי לתואר אקדמי/תעודת מקצוע. לחצו להורדה.
  • טופס 158 – בקשת "עמית מוטב"לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופ"ג/ב.חיים. לחצו להורדה.
  • טופס טופס 5329-פתיחת תיק לעצמאי פטור או מורשה.
  • טופס 4436-פתיחת תיק לחברה בע"מ.