חברה בע"מ

כל המידע הנדרש לפתיחת חברה בע"מ מול הרשויות.

 חברה בע"מ

מהי חברה בע"מ?

חברה בע"מ הינה התאגדות של אדם אחד או כמה אנשים שנרשמו כחברה אצל רשם החברות, ע"פ החוק באמצעות עו"ד ושילמו אגרת רישום.
יש לדעת, כי חברה היא אישיות משפטית לכל דבר ועניין, כלומר יכולה לתבוע ולהיתבע. החברה נפרדת מן הבעלים.
מיקום רישום החברה במשרדי מע"מ ניקבע בהתאם למיקום החברה בפועל, או לחלופין לכתובת של בעל המניות שלה.

אילו מסמכים יש להביא לפתיחת תיק במע"מ:

  • תעודת התאגדות של החברה
  • תקנון של החברה בע"מ.
  • צילום ת.ז. של בעלי המניות בחברה.
  • טופס 821 מהאינטרנט (בקשה לפתיחת תיק בע"מ).
  • אישור מהבנק על פרטי חשבון הבנק של החברה.
  • אישור זכויות חתימה (אישור זה יש להחתים רו"ח או עו"ד) של מורשי החתימה של החברה.

על חברה בע"מ חלות החובות הבאות:

  • דיווח למס הכנסה – אחת לשנה. מוגש לאחר אישור רואה חשבון, אישור רשם החברות וכן תקנון החברה.
  • הגשת דוח לביטוח לאומי – "ניכויי עובדים" אחת לחודש, וכן תשלום הניכויים.
  • מועד התשלום לרשויות המס: בכל חודש.

ניתן לשנות מועד הגשת ה-דו"ח אך ורק כאשר ניתן אישור הארכה מיוחד ע"י פקיד השומה. להזכירך דו"ח שלא מוגש בזמן כרוך בקנס ! (וכידוע, הקנס אינו הוצאה מוכרת לצרכי מס…)