הצהרת הון ליום….מה זה?

מה זה דוח הצהרת הון?

 

טופס הצהרת הון הינו דו"ח שמקבל כל בעל עסק כדי למלא את כל הנכסים וההתחייבויות של  העסק וכן

 את כל הרכוש וההון הפרטי של  אותו היחיד בעל העסק.

רשות המיסים רשאית לבקש מבעל עסק כל שלוש שנים דו"ח הצהרת הון .לא צריך להלחץ.....

בדרך כלל הצהרת הון הינה ליום 31.12 של שנה מסויימת!

מה רושמים במישור העסקי בהצהרה?

לקוחות,מלאי,ציוד,השקעות,ספקים,הלוואות וכו'

מה רושמים במישור הפרטי בהצהרה?

דירת מגורים,תכולת דירה,כלי רכב פרטיים,תכשיטים,תוכניות חסכון,קופות גמל,ניירות ערך,משכנתאות והלוואות אחרות.

הצהרת ההון תוגש לפקיד השומה תוך 120 ימים מרגע הפניה לנישום.

כל מה שנרשם בדוח חייב להיות מגובה במסמכים /תיעוד המתאים כמו למשל: דירה-חוזה רכישה,כנ"ל לגבי משכנתא-אישור מהבנק וכו' בהתאם לרשום מעלה.

 

איזה ניספחים יש לצרף לדוח הצהרת הון?

 

ניספח א' להצהרת הון בגין תכולת הבית.

ניספח ב' הצהרה קופות גמל וקרנות השתלמות ליום ההצהרה…

ניספח ג' מסמכים המגבים רכישת נכס כמו דירה,עסק וכו'

ניספח ד' מסמכים בנקאיים עם יתרות בבנק ליום ההצהרה...

 

טיפ:   הכי נכון למלא את הדו"ח רק  עם מקצוען/ית   !!  

לפרטים וקביעת פגישה:

חייגו 050-4694041

שלכם,

בתיה.