החזר מס מהו? מתי מגיע לי שאל הלקוח ג'?

36162023_sבימים אלה מקבלים בעלי העסקים את שומת מס ההכנסה לשנת 2014 ובחלקם יש החזר מס ובחלקם לא ההיפך צריך לשלם מס.

מתי מגיע לי החזר מס שאל אותי הלקוח ג' השבוע?

הגשנו דוח שנתי שילמתי מקדמות ואיפה ההחזר??

חברים החזר מס פירושו עודף של תשלום בשנת המס ועם הגשת הדוח השנתי ויש עודף ששולם לרשויות המס מקבלים החזר. ההחזר מלווה ריבית + הצמדה כך שגם מתאחר ההחזר אין מה לדאוג הכל צמוד.

בדוח השנתי מרכזים כל מה ששולם בגינו מס כולל ניכוי מתוכניות חסכון,קופ"ג ששוחררו לפני תום תקופה ממקדמות ששולמו מניכויים במקור וכל זה מול ההכנסות אם אכן שולם יותר הרי יש החזר במידה וההכנסה גדולה יותר יש להשלים את תשלום המס על מנת למנוע חיובי ריבית וקנסות מיותרים.