הוצאות מותרות בקיזוז תשומות(מע"מ)

"חשבונאות ביעילות" איגדה עבורכם את כל המידע להוצאות המותרות לקיזוז מע"מ.

הוצאות מותרות לקיזוז תשומות לעצמאי העובד מהבית:

הערה: רק לעוסק מורשה מותר לקזז מע"מ:

  • הוצאות בגין מים,חשמל,ועד בית,ניקיוןהוצאה מעורבת**
  • הוצאות אחזקה בחדר המשמש כמשרד./קליניקה/חדר טיפולים
  • טלפון –נייח.
  • טלפון קו ניפרד מוכר במלואו –קו לעסק.

 

 • טלפון נייד, הוצאה מעורבת**.
 • ביגוד במידה והביגוד הוא הכרחי למשל סרבל, מוכר במאה אחוז.
 • הוצ' בגין הגשת דוח שנתי  לרשויות המס והנהלת חשבונות.

הוצאות מותרות לקיזוז תשומות לעובד בעסק  שלא בבית: (עוסק מורשה)

 

 • הוצאות שכ"ד מותרות במלואן כנגד חשבונית מס.
 • הוצאות פלאפון מותרות לקיזוז מע"מ חלקית וזאת בשל היותה הוצאה מעורבת.**

 • הוצאות חשמל מים טלפון נייח וכו'של העסק.
 •  הוצאות  תפעול אחזקה וניקיון של העסק.
 • מתנות לספקים עד 210 ₪ לשנה.
 • כיבודים – תקנה מס' 16 תשומות על אירוח לא יותרו גם אם יצאו לצורכי העסק! למעט אירוח אורחים בחו"ל.
 • ביגוד ייצוגי 80% (כשיש עליו לוגו של העבודה).
 • הוצאות הנהלת חשבונות ודוח שנתי לרשויות המס מוכרות במלואן.

.

** הוצאה מעורבת  פירושה ע"פ תקנה 18(א)לחוק מע"מ :

אם ניתן להפריד את ההוצאה העסקית מתוך כל ההוצאה אזי, התשומות תוכרנה.

במידה ולא יש לנהוג לפי הכללים הבאים:

אם עיקר השימוש הוא לעסק אזי יוכר 2/3 ואם השימוש הפרטי הוא העיקר אזי יוכר 1/4.

********באיזה רכב תותר  קיזוז תשומות בעת רכישת רכב:**********

 • מי שעיקר עסקו מכירת רכב חדש או משומש,בתנאי שהרכב הנרכש לא נעשה שימש מלבד מכירתו.
 • מי שהרכב משמש אותו רק  לאחד מהשימושים הבאים:

 

 • א. רכב ללימוד נהיגה.
 • ב.להשכרת הרכב בעסק של השכרת רכבים
 • ג. להסעת נוסעים בעסק של הסעות נוסעים
 • ד. לסיורים וטיולי שטח בעסק שכזה.

בעיקרון תקנה 14 לחוק מע"מ אוסרת קיזוז מע"מ על רכב פרטי בעת הרכישה למעט המקרים שפורטו לעיל!

שלכם,

בתיה.