הוצאות מוכרות מהן?…

 הוצאה מוכרת מה היא?

 הוצאה מוכרת הנה הוצאה שנוצרה במהלך ייצור הכנסה  ….

כלומר: כל הוצאה שמסייעת לנו בייצור את הכנסה הנה מוכרת… לדוגמה:

 • נסיעה במונית ללקוח במהלך היום, 
 • שכירות העסק (אם העסק מנוהל מחוץ לבית המגורים)
 • טלפון נייד,(הוצאה מעורבת)
 • טלפון נייח,
 • ארנונה,מים
 • הוצאות הנה"ח של העסק,רו"ח ו/או יוע"מ
 • הוצאות ייעוץ שיווקי,עסקי

 

 • בנוסף אפשר להכיר גם בהוצאות טרום עסקיות-על מנת שיהיה להכיר בהוצאה,צריך לוודא שקיים מנגנון עסקי באותה תקופה,

        כלומר שהעסק יפתח תיקים ברשויות המס ושיוכל ליצור הכנסות לאותה תקופה.

יש לציין שאם אין לעסק מנגנון באותה תקופה ההוצאה לא תוכר!

 • הוצאות השתלמות: בעל עסק רשאי להשתלם מקצועית כדי לשפר את עסקו,ואת המיומנות שלו בעבודה

כך שמעשיר ידע קיים!

 • הוצאות של מעילה בעסק על ידי בכיר-אינה מותרת ! ע"פ פס"ד פניסקר 42 ביהמש"פ ערך אבחנה

בין גניבה מעשית ע"י עובד זוטר שאז מדובר בהוצאה של פעילות הכרוכה בפעילות העסק. כאשר מדובר

בגניבה של בכיר ההוצאה לא תותר כיון שמדובר באנשי מפתח אנשי אמון שנבחרו על ידי המעסיק וכן זה

לא אחד מהסיכונים העומדים בפני העסק.

 • הוצאות כיבודים: ע"פ תקנה 2 לתקנות להוצאות מסויימות במס הכנסה אומרת כי 80% מהוצאות הכיבוד מוכרים

מדובר בכיבוד קל כמו מיצים,מים,עוגיות שתייה חמה/קרה השנה הותר גם להכיר בכיבוד צלחת ירקות או פירות-הניתנות בעסקו של הנישום.

פגישות עסקיות בבית קפה או מסעדה אינן מותרות!!!

 • מתנות ללקוח הוצאה מותרת עד לתקרה בסך  של 210ש"ח לשנה!(מהווה הוצאה לייצור הכנסה )
 • תשלומי קנסות-כגון: קנסות על אי הגשת דוחות במועד,קנסות בגין חניה לא יותרו וזאת בשל האפקט הענישתי.
 • הוצאות פרסוםיכולות לעתים ליצור יתרון לטווח הארוך ולהוות הוצאה הונית,אך מאחר ולא ניתן מראש לשער

מה תקופת ההנאה מקובל שהוצאות פרסום של מוצר קיים מהווה הוצאה שוטפת ותותר בניכוי!

 • : הוצאות ביגוד -ע"פ תקנה 6 80% שהוציא הנישום בעבורו שנועדו לצורכי עבודה ומתקיים בהם אחד מאלה:
 1. 1. ניתן לזהות בהם באופן בולט השתייכות לעסק של הנישום
 2.    ע"פ דין קיימת חובה ללבוש את הביגוד.
 • הוצאות אחזקת רכביותרו דלק,חניה,רשיון רכב,וביטוחים באופן חלקי כיון שמדובר בהוצאה מעורבת.(45%)

בהצלחה!!

אני כאן אתכם לאורך כל הדרך……

שלכם,

בתיה…