דיווחי למשרדי מע"מ

כל המידע על דיווחי מע"מ לפי סוג העוסק ומחזור עסקאות.

דיווחי מע"מ לפי סוג העוסק:

 • דיווחי מע"מ חודשיים כאשר מחזור עסקאות גדול מ-1,500,000 ₪ .רשויות מס
 • דיווחי מע"מ דו-חדשיים כאשר מחזור העסקאות קטן מ-1,500,000 ₪ .
 • עוסק פטור חייב לדווח מע"מ  אחת לשנה.
 • כל 31.1  חייבים בדוח הצהרה על ההכנסות על שנה הקודמת.
 • עוסק פטור בשנת 2022 עד סכום 102,292 ש"ח 

 • עוסק פטור בשנת 2021 עד סכום של 99,983 ש"ח

 • עוסק פטור בשנת 2016 עד סכום של 99,006 ש"ח 

 •                                    עוסק פטור בשנת 2015 עד סכום 100,000 ש

 •                                           עוסק פטור בשנת 2014 עד סכום של 79,482 ₪.                                                                                    

                                            עוסק פטור בשנת 2013 עד סכום של 77,993 ₪.

                                            עוסק פטור בשנת 2012 עד סכום של 76,884 ₪.

 •                                        

 •