דיווחים שוטפים לרשויות המס

בימים אלה ניתבשרנו על דחיית הגשת דוח מע"מ ל-18 לחודש, דוח שנתי למס הכנסה נידחה ל-31.5.13 ועוד כמובן נמשיך וניתבשר….
רשויות המס מגבילות אותנו בהגשת דוחות לתאריכים מסויימים .
דוחות מע"מ הדו-חודשיים אמורים להיות מוגשים מקסימום עד ל-15 לחודש שאחרי אבל דוחות המשודרים דרך אתרי האינטרנט מותר לשדר עד ה-19 לחודש שאחרי.
דוחות מס הכנסה 1301 השנתיים ניתקבלה הארכה בשל הגשת הדוחות ישירות דרך אתר האיטנרנט של רשות המיסים. בנוסף יש להגיש גם למשרדי השומה ולקבל חותמת על הגשת הדוח עם כל הניספחים לדוח.
יתרון רב להגשה ושידור באתר רשות המיסים במיוחד חיסכון זמן יקר בהמתנה ברשות הדאר וכן ברשות המיסים.