דוח שנתי 2021

מסכמים את 2021 על ידי הגשת הדוח  עם הדגשים כדלקמן:

נתחיל במי פטור מהגשת דוח מקוון לרשות המיסים לשנת 2021?

 • יחיד עד סכום  הכנסה  ממחזור בתוספת הכנסה ממשכורת  נמוך מ- 83,190 ש"ח פטור מהגשת דוח מקוון לרשות המיסים בשנת 2021!

 • פטור מהגשת דוח מקוון לרשות המיסים לשנת 2021 ולגבי שני בני זוג נמוך מ-166,380 ש"ח.

 • את הדוח ניתן לשדר ישירות באתר רשות המיסים שכתובתו: www.taxes.gov.il.

 • השנה עדיין בעלי עסקים קיבלו מענקי-קורונה בחודשים 1-2/2022 יש להוסיף מענקים לדוח השנתי.

 • ע"פ סעיף 47א זיכוי בגין תשלומי הביטוח הלאומי מוכר 52%.

 • דוחות מחברות הביטוח בגין הפקדות שבוצעו  לקרן השתלמות וכן פנסיה מזכות בהטבה בדוח השנתי-יש לצרפם לדוח השנתי !

 • כל שינוי במשפחה,נולד ילד נוסף,סיום תואר בלימודים,חייל משוחרר,אחז' קרוב במוסד סיעודי,מקבלים נקודות זיכוי.(פירוט בנושא נקודות זיכוי)

 • להלן מדרגות המס לשנת 2021 שכירים ועצמאיים:

  שיעור המס מדרגת שכר 2021 מס למדרגה
  10% 0 6290 629
  14% 6291 9030 383.46
  20% 9031 14490 1091.8
  31% 14491 20140 1751.19
  35% 20141 41910 7619.15
  47% לכל שקל נוסף של הכנסה

   

   

 

 

 

 

 

 • אם עזרתי אשמח לליק,ואם יש לכם שאלה אני כאן,

  שלכם,
  בתיה…