עידכון מועדי הגשת דוח שנתי מס הכנסה 2013

 

בימים אלה נתקבלה הארכה בדבר הגשת הדו"ח  לשנת 2013 ליחיד בהתאם לפירוט:

עוסק פטור יכול להגיש את הדו"ח עד 29/5/14 בדוח הלא מקוון.

עוסק מורשה המגיש בדוח מקוון יכול להגיש עד 30.06.14.

המשך הידיעה בקישור:  https://www.portalmisim.co.il/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99/%D7%93%D7%97%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%9E%D7%A1-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93/