ביטוח לאומי שיעורי המס

רשויות מסמהם שיעורי המס עליהם ועל איזה הכנסות אמורים לשלם ביטוח לאומי?

  • מי שאינם עובדים ואין להם הכנסות ישלמו דמי ביטוח לאומי מינימליים לחודש בסך 65 ש"ח ודמי ביטוח בריאות מינימליים לחודש בסך 103 ש"ח , ובסך הכול ישלמו בחודש 168 ₪ לחודש.

 

  • מי שאינם עובדים ויש להם הכנסות ישלמו בהתאם לטבלה להלן:
    שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסה  מעודכן ל- 01.01.2016

 

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע– 5,453 ש"ח (שיעור  מופחת)

      מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח-43,240 ש"ח (שיעור מלא) 

דמי ביטוח לאומי

 

% 4.61

% 7.00

דמי ביטוח בריאות

% 5.00

% 5.00

סך הכול

% 9.61

% 12.00

 

 

למקבלי פנסיה מוקדמת :

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מהפנסיה

מעודכן ל- 01.01.2014 

  מחלק הפנסיה שעד 60% מהשכר הממוצע – 5,678 ש"ח(שיעור  מופחת) מחלק הפנסיה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח -43,240 ש"ח (שיעור מלא)
דמי ביטוח לאומי % 0.39 % 6.79
דמי ביטוח בריאות % 3.10 % 5.00
סך הכול % 3.49 % 11.79

מחשבון סימולציה של הביטוח הלאומי שאינו מחייב הזדהות אלא את/ה מקישים את הנתונים ובודק האם מגיע לך מענק לימודים לילדים:

 לעצמאיים:

 

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסה
מעודכן ל- 01.01.2014

 

מחלק ההכנסה שעד 60%
מהשכר הממוצע – (שיעור מופחת) 5,678 ש"ח

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) – 43,240 ש"ח

דמי ביטוח לאומי

% 6.72

% 11.23

דמי ביטוח בריאות

% 3.10

% 5.00

סך הכול

% 9.82

% 16.23

ביטוח לאומי למעסיקים:

  מחלק השכר שעד 60%
מהשכר הממוצע – ( שיעור מופחת) – 5,678 ש"ח
מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) – 43,240 ש"ח
מעסיק עובד סך הכול מעסיק עובד סך הכול
דמי ביטוח לאומי % 3.45 % 0.40 % 3.85 % 7.50 % 7.00 % 14.50
דמי ביטוח בריאות % 3.10 % 3.10 % 5.00 % 5.00
סך הכול % 3.45 % 3.50   % 6.95 % 7.50 % 12.00 % 19.50

 

בטוח לאומי בלינק:https://www.btl.gov.il/Insurance/Rates/Pages/default.aspx